Форум химфака КНУ

Неформальное общение вокруг околофакультетской жизни

Вы не вошли.

Объявление

Внимание! Не используйте при регистрации почту в доменах Яндекс и Mail.ru. Письмо на них физически не дойдёт с серверов в Украине, из-за введённых правительством Украины санкций против этих компаний. Всем, кто ранее использовал подобную почту, для сохранения прежней функциональности форума, рекомендуется её поменять.

Форум является местом неформального общения абитуриентов, студентов, выпускников и сотрудников факультета. Все сообщения, опубликованные на форуме, отображают исключительно точку зрения их авторов и, ни в коей мере, не являются официальной позицией факультета. В свою очередь, администрация форума следит лишь за соблюдением общепринятых норм публичного общения и технической работоспособностью форума.

Для тех, у кого нет кириллической раскладки клавиатуры - виртуальная клавиатура. Желаем вам приятного времяпрепровождения!

#1 21.04.2012 11:43:48

zaitsev
Moderator
Откуда: КНУ, химфак
Здесь с 15.05.2005
Сообщений: 331
Сайт

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ 3-5 жовтня 2012 року, Львів

www.achem.univ.kiev.ua
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у роботі ІIІ наукового семінару студентів, аспірантів і молодих учених

«ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ»
Термін проведення семінару:
3-5 жовтня 2012 року
На семінарі передбачається розглянути такі проблеми:
    використання електрохімічних  методів для аналізу об’єктів довкілля, біологічних субстратів, у фармацевтичній хімії тощо;
    конструювання та використання в аналізі хімічних та біохімічних сенсорів та детекторів.

Під час роботи семінару плануються екскурсії та культурно-розважальна програма

Звертаємося до Вас із проханням донести інформацію до всіх зацікавлених осіб, молодих науковців, які працюють над вказаними проблемами.

Робоча мова семінару:
українська, англійська

Плануються усні та стендові повідомлення.
Тези доповідей будуть опубліковані в окремому збірнику.

Реєстрація учасників
3 жовтня з 1400 до 2000
4 жовтня з 900 до 1000
за адресою: м. Львів,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
хімічний факультет,
вул. Кирила і Мефодія, 6

Організаційний внесок за участь і публікацію тез:
    для студентів 60 грн.
    для аспірантів і молодих учених 80 грн.
Оплата оргвнеску здійснюється готівкою після прибуття.

Оргкомітет не забезпечує уча-cників зворотними квитками. Про-хання завчасно потурбуватися про придбання квитків.
Оргкомітет забезпечує броню-вання місць у готелі (гуртожитку) тільки за умови попереднього інформування про час і термін прибуття. Оплата проживання і харчування за рахунок коштів учасників.

Умови участі в семінарі
Для участі в семінарі необхідно до 15 вересня 2012 року надіслати заявку та тези доповідей в електронному варіанті (MS WORD) за адресою:
elchem.sem@gmail.com
Файл має бути названий прізвищем доповідача (наприклад petruk_tezy, petruk_zajavka).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ
Обсяг тез не повинен перевищувати 1 сторінку, включаючи рисунки, таблиці. Текст повинен бути вирівняний з обох боків, набраний шрифтом Times New Roman., розмір 12 пт. Абзацний відступ – 10 мм. Редактор формул – MS Equation. Рисунки, схеми мають бути вставлені як “jpg” файли. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, зліва 30 мм, справа – 20 мм. Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити за поля.
Текст повинен бути побудований за такою схемою:
    назва доповіді прописними напівжирними літерами;
    П.І.Б. доповідача (курсивом та підкреслити), П.І.Б. співавторів;
    назва організації або навчального закладу;
    E-mail автора або установи;
    через один порожній рядок з абзацного відступу текст тез.
Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, які не відповідають вимогам або подані пізніше встановленого терміну.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОКИСНЕННЯ ...
Петрук О.М., Іванчук С.О.
Львівський національний університет імені Івана Франка
кафедра аналітичної хімії
petruk@franko.lviv.uа

Текст доповіді


Демонстраційні матеріали доповідей представляються в електронному вигляді (MS Power Point) або на прозірках.

Додаткову інформацію можна отримати в оргкомітеті семінару
за тел. (032)260-03-89,

E-mail:
elchem.sem@gmail.com

або на веб-сторінці семінару:
www.lnu.edu.ua/faculty/Chem/el_seminar.htm
ЗАЯВКА-АНКЕТА
учасника ІIІ науково-практичного семінару «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу»

Назва доповіді
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я та по-батькові учасника
________________________________________________________________________

Посада
____________________________________

Назва та адреса організації
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тел. (з кодом міста) __________________
факс _______________________________
е-mail ______________________________

Бажана форма участі:
□     усна доповідь;
□     стендова доповідь.

Вне форума

Сейчас в этой теме пользователей: 0, гостей: 1
[Bot] CCBot

Подвал форума

Под управлением FluxBB
Модифицировал Visman

[ Сгенерировано за 0.079 сек, 7 запросов выполнено - Использовано памяти: 1.18 Мбайт (Пик: 1.2 Мбайт) ]